Kullanım Koşulları

KARİYERPROF KULLANIM KOŞULLARI

ve

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ*

*Mesafeli satış sözleşmesi, sadece ürün satın alanlar için geçerlidir.

KARİYERPROF ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

KariyerProf bir IntroMoney Teknoloji A.Ş. ürünüdür ve tüm hakları IntroMoney Teknoloji A.Ş. ve Cenk Tükel’e aittir. Üyelik ve Kullanım Şartları sitenin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Kullanıcı / Üye (bundan sonra "üye" veya "kullanıcı" veya "müşteri" olarak geçecektir), işleme devam etmeden önce işbu Üyelik ve Kullanım Şartlarını dikkatle okumalıdır. Lütfen, KariyerProf’u kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen KariyerProf sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerin yer aldığı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

KariyerProf aşağıda belirtilen tüm koşulları dilediği zaman tek taraflı değiştirme, durdurma veya iptal etme  hakkını saklı tutmaktadır. Üye bu tasarrufu peşinen kabul eder. KariyerProf’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, KariyerProf’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

KariyerProf herkese açık bir sitedir. 

Üyeler bilgileri, sadece Üyelik ve Kullanım Şartları'nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.2. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.3. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının elektronik posta adresini, IP adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

1.4. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.5. Üyenin, KariyerProf satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, KariyerProf’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması, sunulan e-eğitim içeriklerinin kopyalanması, paylaşılması, şifre paylaşımı yoluyla üçüncü kişilere satılması, kiralanması durumlarının KariyerProf veya başkaları tarafından tespit edilmesi halinde , KariyerProf’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

2. İçerik Kullanımı

2.1. KariyerProf’un içeriğinde yer alan bütün yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, istatistiki bilgiler, sesler Cenk Tükel, KariyerProf  ve ilgili iş ortakları tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran KariyerProf’a  ve ilgili marka tescil sahiplerine aittir. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya KariyerProf’un izni olmadan link vermek yasaktır.

 2.2. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı KariyerProf’a veya çalıştığı yazılım ortaklarına / firmalarına ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 2.3. Site münhasıran KariyerProf’un kullanımında olup sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlanamaz veya KariyerProf’un izni olmadan başka bir internet sitesinden KariyerProf sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.

2.4. Üye, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve KariyerProf’un siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

2.5. KariyerProf eleştiri ve yorumlara açıktır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar KariyerProf mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3.1. KariyerProf’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla (kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde paylaşılmaz), içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde paylaşılmaz, kullanım alışkanlıklarınız ve profilinize göre içerik ve reklam görüntülenmesinde kullanılır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3.2. KariyerProf üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı KariyerProf’dadır.

3.3. KariyerProf’da yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı KariyerProf’a bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

3.4. KariyerProf, üyenin işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde KariyerProf, üyenin sistemi işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’na veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, üyenin yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. KariyerProf, kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda KariyerProf tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini üyeden talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari, adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

3.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin KariyerProf’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.6. KariyerProf ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı KariyerProf silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 

3.7. Bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere ve üyelere aittir.

3.8. KariyerProf, Üyelik Ve Kullanım Şartları ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Bu bilgileri sadece kendisi kullanabilir ve başkası ile paylaşmaz.

3.9. Müşteri, almış olduğu hizmetin kendisine teslim edilmesinden itibaren 15 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

3.10. KariyerProf, kullanıcı bilgilerini yurtdışındaki servis sağlayıcılar ve/veya server'larda saklamaktadır. Bilgilerin güvenliği ve gizliliği birincil önceliktir. Kullanıcılar, kişisel bilgilerinin yurtdışında saklanmasını peşinen kabul eder. Kullanıcıların ödeme, kart bilgileri KariyerProf'da saklanmamaktadır ve BDDK lisanslı servis sağlayıcılar tarafından idare edilip, saklanmaktadır. 

3.11. Sitedeki içerikler, yazarın kendi tecrübeleri, araştırmaları ve mevcut uygulamaların değerlendirilmesiyle hazırlanmıştır. İçerik ve eğitimlerin amacı konuyla ilgili sonuç getirmek de olsa, her kullanıcının / okuyanın kişisel algı, bilgi, tecrübe, çevresindeki şartlar, bulunduğu ortamın ekonomik durumu ve bireyin uygulamasına göre alınan sonuçlar farklılık gösterecektir. Bu sebeple, sağlanan bilgi, içerik ve eğitimlerin, aksi belirtilmediği sürece, her kullanıcıya benzer sonuçlar getirme garantisi yoktur. Yazıların veya eğitimlerin içinde verilen örnekler, istatistikler, alınan sonuçlar talep edildiği takdirde kaynaklarıyla beraber sağlanır. Kullanıcının alacağı sonuçlar, kullanıcının programı ne detayda anladığı ve uyguladığına da bağlantılı olarak değişecektir. Burada sağlanan bilgilerin, programların ve yazıların amacı, doğru ve bütünsel şart ve ortamlarda uygulandığında alınabilecek potansiyel sonuçları göstermek ve bu sonuçlara ulaşmak için yön göstermektir. Verilen örnekler veya potansiyel sonuçlar, geçmişte gerçekleşen olaylar baz alınarak değerlendirilmiş ve gelecekteki potansiyel sonuçlara yön göstermek amaçlıdır. Belirtilen potansiyel sonuçlara veya hedeflere ulaşmanın garantisi verilmemektedir. Tavsiye edilen yöntem veya aksiyon planlarının farklı, hatalı veya öngörülmeyen şekilde uygulanmasından çıkan sonuçlardan veya her türlü zaradan KariyerProf sorumlu değildir. 

E-eğitim içeriğini satın alan üye/kullanıcı, e-eğitim içeriğini görüntülemeden de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkını kullanan üyeye, ödemiş olduğu ücretin iadesi bu hakkını kullandıktan sonra 10 iş günü içerisinde yapılacaktır.

E-eğitim içeriğinin üye/kullanıcı tarafından görüntülenip görüntülenmediği KariyerProf tarafından tespit edilmektedir, üye bu durumu peşinen kabul eder. İçeriği görüntüleyen üyenin/kullanıcının, sunulan hizmetin niteliği gereği cayma hakkı yoktur.  

4. KariyerProf’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1. KariyerProf, üyenin sitede sunulan hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin KariyerProf sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, KariyerProf ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.2. KariyerProf taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. KariyerProf’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. KariyerProf, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, KariyerProf’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve KariyerProf sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.3. İşbu Üyelik ve Kullanım Şartları hükümlerine aykırı materyalleri KariyerProf sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın KariyerProf tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.4. Üye/Kullanıcı, işbu Üyelik ve Kullanım Şartlarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine KariyerProf, KariyerProf’a ait olan ve/veya KariyerProf’un (IntroMoney Teknoloji A.Ş.) iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, KariyerProf tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu Üyelik ve Kullanım Şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, KariyerProf’a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. KariyerProf, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip KariyerProf derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir

4.5. KariyerProf sayfasında yer alan e-eğitim programlarının ücretleri, KariyerProf tarafından tek taraflı olarak her zaman değiştirilebilir. Üye sistemi kullanmaya başlayarak işbu durumu peşinden kabul eder.

4.6. KariyerProf ödeme ile ilgili bilgilerinizi (kredi Kartı, banka hesabı gibi) saklamaz ve görmez. Bu bilgilerinize erişimi yoktur ve ödeme alma sürecini BDDK lisanlı, tüm güvenlik önlemlerini almış ödeme sistem sağlayacıları ile yapar. Ödeme / kart / banka gibi özel ve hassas bilgileriniz güvenli, BDDK lisanslı ödeme sistemleri tarafından saklanırken, diğer tüm bilgileriniz yurtdışında güvenli sistemler / server’larda saklanır. Üyelerin hassas verileri saklanmaz. Üye, verilerinin yurtdışında saklanmasını peşinen kabul eder.

4.7. İadeler: Hiç bir açıklama yapmadan, paranın iadesini alabilirsin.

Eğer eğitimin sana uygun olmadığını düşünürsen, satın alma gününden sonra 15 gün içinde para iadesi talep edebilirsin ve hiç sorgusuz iade edilir.


Paranın iadesi, ödeme yaptığın kredi kartına yatar. Eğer, bankadan ödeme yaptı isen, ödeme yaptığın banka hesabına yatar. 
Süreç çalışması gerektiği için, iadenin yatması 15 iş gününü bulabilir.
Kontak bölümünden iade talep eden, kayıt ismini ve hangi eğitim olduğunu belirten bir e-posta yollaman yeterli.

5. Gizlilik İlkeleri

5.1. İstisnasız tüm üyelerimize ait kişisel bilgiler, kati suretle gizlilik içerisinde alınmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için üye bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. KariyerProf üye bilgilerini yeni kampanyalar hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır.

5.2. KariyerProf sitesine, kullanıcı e-eğitim satın alırken kredi kartı bilgilerini paylaşacaktır. Paylaşılan kredi kartı bilgileri KariyerProf tarafından gizli tutulacak, görülmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek : Kredi kart numarası ) KariyerProf tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler anlaşmalı olduğumuz BDDK lisanlı ve güvenli ödeme sistemleri firmalar veya direk bankalar tarafından alınmakta ve saklanmaktadır.

5.3. Üyeler KariyerProf’da kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz (yasaların öngördüğü ölçüde) derhal işleme alınmaktadır. Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında KariyerProf’a sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman [email protected] e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Üyelik ve Kullanım Şartları'nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7. Tebligat Adresleri

7.1. Üyenin KariyerProf’a bildirdiği e-posta (e-posta) adresi, bu Üyelik ve Kullanım Şartları ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.3. Yine KariyerProf’un üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın KariyerProf tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

Üye, bu  Üyelik Ve Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, KariyerProf platformu üzerinden bir alışveriş yapıldığında geçerlidir.

Bu sözleşmede geçen kişisel bilgiler / profil bilgisi, ürün bilgisi / alışveriş bilgisi, fiyat bilgisi, ödeme bilgisi tanımları, www. kariyerprof.com sitesinde kullanıcı tarafından girilen ve / veya tanımlanan ve / veya sistem tarafından karşına çıkartılan bilgiler anlamına gelmektedir Alıcı, bu bilgilerin kendisi tarafından girildiğini ve / veya sistem tarafından tarafından karşına çıkan bilgileri onayladığını peşinen kabul eder.

Tüm bilgiler KariyerProf platformunda ve yurtdışında saklanmaktadır, ödeme / kart bilgileri hariç. Alıcı, bilgilerinin yurt dışında saklanmasına peşinen izin verir. Ödeme / kart bilgileri Türkiye'de izinli ve lisanslı / izinli bir kuruluş tarafından saklanmakta ve yurt dışına taşınmamaktadır. Alıcı, yukarıda açıklanan bilgilerinin / tanımlamaların KariyerProf'da saklandığı şekilde geçerli olduğunu, aldığı ürün içeriği, fiyat, şartlar ve koşullar konusunda her türlü geçerli bilginin Kariyerprof'un kullandığı platformda olduğu şekli ile geçerli olduğunu, yasal mercilerde bu bilgilerin kullanılacağını peşinen kabul eder.  

MADDE 1: TARAFLAR 

SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: IntroMoney Teknoloji A.Ş.

KariyerProf olarak da kullanılır.

MERSİS Numarası: 0465048483300016

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad, Buyaka 2 Sitesi / is Kulesi, 8C, Kat:16, Umraniye, 34771, Istanbul, Turkiye

Telefon: +90 216 266 57 77

Faks: +90 216 266 58 85

E-mail: [email protected]

ALICI

İsim Soyad/Unvan,  Adres, TC Numarası,  Telefon, e-posta adresi Alıcı tarafından girilen Profil / Kişisel Bilgilerdir.

İşbu sözleşme içinde taraflar birlikte "taraf", ayrı ayrı "taraflar" olarak anılacaklardır. Taraflar aşağıdaki koşullarda sanal ortamda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır.) yapılması konusunda anlaşmışlardır. İş bu sözleşme Alıcı’nın kredi kartından hizmet bedeli tahsil edildiği tarihte geçerlilik kazanacaktır.

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusunu Alıcı’nın www.kariyerprof.com internet sitesi üzerinden siparişini verdiği, özellikleri ile fiyatları www.kariyerprof.com sitesinde belirtilen uzaktan eğitim programlarının (“e-eğitim" veya "online video eğitim") veya bire bir koçluk / danışmanlık servisinin Alıcı’ya satışı ve teslimi ile işbu satış ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETLERİN AÇIKLAMASI VE FİYATI

Ürün / hizmet ad, Adet, Özellikleri, Hizmetin kullanım süresi, KDV Dahil Fiyat Alıcı'nın www.kariyerprof.com sitesinde gördüğü, onayladığı bilgilerdir.

Fatura Bilgisi: Ara Toplam,  KDV, Sipariş Toplamı bilgileri Alıcı tarafından onaylanan sipariş bilgileridir.

MADDE 4: HİZMETİN TESLİMİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşmeye konu e-eğitim programları internet üzerinden Alıcı’ya teslim edilerek kullanımına sunulur. Kullanım süreleri Alıcı tarafından ödemenin tamamen yapılması ile başlar. Her bir hizmetin kullanım süresi 3. maddede belirtilmiştir. Hizmetler kullanım süresince Alıcı’ya sanal ortamdan verilir. 

Bire bir koçluk / danışmanlık servislerinde, servis telefon, Skype veya karşılıklı anlaşılan dijital, sanal veya internet ortamından yapılır. Bu servis yüz yüze verilmez. Ödeme yapıldıktan sonra bir ay içinde servis, karşılıklı anlaşılan gün ve saatte yapılır.

MADDE 5: ÖDEME

5.1. Ücretin ödeme şekli e-eğitim programlarının sunumu veya koçluk / danışmanlık servisinin öncesi peşindir. Ödeme www.kariyerprof.com  sitesi üzerinden doldurulan ödeme formu uyarınca Alıcı tarafından bildirilen kredi kartından tek seferde peşin olarak veya sağlanan taksit sayısında çekilir. Taksitli satışlar ve taksit adedi, anlaşmalı kredi kartlarına göre değişkenlik gösterebilir ve ödeme sayfasında Alıcı tarafından seçilir.

5.2. Alıcı, ödeme tamamen yapılmadan e-eğitim programına KariyerProf hesabı üzerinden veya koçluk / danışmanlık servisine dijital ortam üzerinden ulaşamayacağını kabul eder.

5.3. Hizmet bedeli Alıcı tarafından KariyerProf (Şirket ünvanı: İntroMoney Teknoloji A.Ş.) hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse KariyerProf’un işbu sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.

5.4. KariyerProf ödemenin yapılmasını müteakip hizmetlerin satın alma işlemine istinaden Alıcı’ya fatura keser. Alıcı, KariyerProf tarafından işbu Sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak düzenlenen faturanın fiziken teslimini talep etmesi halinde, bu talebini [email protected] adresine mesaj atarak iletir.  Bu talebin, Alıcı tarafından fatura düzenlenmeye ilişkin Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen sürede yapılmaması durumunda Alıcı almış olduğu ürün ve/veya hizmetler için fatura istemediğini peşinen kabul etmiş sayılır. Böyle bir durumda KariyerProf perakende satış fişi düzenleyebilir.

5.5. Alıcı’nın faturasının yada perakende satış fişini adresine gönderilmesi istemesi durumunda, bu talebini talebini [email protected] adresine mesaj atarak iletir. KariyerProf faturayı yada perakende satış fişini Alıcı’ya kargo ile gönderir. Kargo ücreti Alıcı’ya aittir. KariyerProf istediği kargo şirketi ile gönderimi yapar. Alıcı e-posta mesajıyla faturanın yada perakende satış fişini adresine gönderilmesini talep ettiği takdirde kargo ücretini ödemeyi peşinen kabul etmiş sayılır.

MADDE 6: YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. KariyerProf, sözleşmeye konu e-eğitim programlarının veya bire bir koçluk / danışmanlık servislerinin satıcısıdır. Bu nedenle KariyerProf e-eğitim programlarının sadece satışından sorumlu olup, ürünün içeriği ve işleyişinden sorumlu değildir.

6.2. Alıcı, www.kariyerprof.com internet sitesinden sözleşme konusunu oluşturan hizmetlerin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, KariyerProf’un işbu hizmetlerin sadece satışından sorumlu olduğunu bildiğini ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı sözleşmedeki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edip, teyit etmiştir.

6.3. Taraflar, sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 7: CAYMA HAKKI

Alıcı 15 (on beş) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya [email protected] adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabilir. Alıcı, cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti kullanmaya başlarsa, cayma hakkını kullanamaz.

Cayma hakkını kullandığında, İade talebinde bulunduğunda, ürünü iade etmen gerekir bu yüzden de:

  • Online programa ve diğer kaynaklara (KariyerProf Kulübü gibi) erişimin kaldırılır.
  • Programın bir parçası olan, program süresince yüklediğin tüm rehber, özel kaynak, çalışma dökümanı gibi döküman ve kaynakları silmen istenir. Bu konuda sana güveniyoruz, iade talebinden sonra o kaynakları hiç almamış gibi silmeni bekliyoruz Bu kaynakların başkalarıyla paylaşılması zaten kanunlara aykırıdır.

MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değerlere göre Alıcı'nın yerleşim yerindeki veya işbu sözleşmenin yapıldığı yerdeki İlçe Hakem Heyetleri, İl Hakem Heyetleri yahut, Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9: DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden doğacak damga vergisi KariyerProf tarafından ödenecektir.

Bu sözleşme 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır.

ALICI: www.kariyerprof.com sitesinde girilen profil bilgisi / kişisel bilgilerdir.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.